Utslach Frjentsjer 2013


Hjirûnder fine jo de útslach fan alle oankomsten yn Frjentsjer yn 2013.

Totaal - Snits - Drylts - Sleat - Starum - Hylpen - Warkum - Boalsert - Harns - Frjentsjer - Dokkum - Ljouwert

Der is noch nimmen oankaam yn Frjentsjer yn 2013.

NûmerTiemnammeTochtFerhierderOankomsttiidSyltiidEintiid


Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Stichting Ramon scoort tegen kanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt In hardstikkene goed doel Recreatieschap Marrekrite Warkumer ierdewurk